Knæk Cancer temaer 2017

Knæk Cancer 2017 støtter kræftforskning, forebyggelse og patientstøtte inden for følgende temaer:

Børnecancerfonden

Børnecancerfonden støttes i deres arbejde med at arbejde for, at alle børn skal overleve en kræftdiagnose og få et godt liv.

Røgfri Fremtid

Hvert år dør 14.000 danskere på grund af tobaksrelaterede sygdomme. Heraf dør ca. 6.800 af kræft. Samtidig er der 40 børn og unge, som hver eneste dag begynder at ryge. Røgfri Fremtids mål er, at i 2030 er der ingen børn og unge, der ryger, og kun fem pct. af de voks-ne ryger. 

Nationalt Forskningscenter

Der skal etableres to nationale forsknings- og udviklingscentre, der skal bidrage med forsk-ningsresultater på højt niveau. Centrene skal også sikre et større samarbejde mellem alle relevante kræftenheder i Danmark, og de skal medvirke til, at forskningsresultaterne bliver indført i de relevante kræftenheder i Danmark. 

Senfølgeenheder

Flere overlever kræft. Derfor bliver der også mange flere, som får bivirkninger og senfølger på grund af kræftbehandlingen – det gælder både  fysiske og psykiske senfølger. 

Flere senfølger vil kunne afhjælpes, hvis viden systematisk blev indsamlet fra hele landet og formidlet til lægerne. Kræftens Bekæmpelse ønsker derfor at etablere tre nationale senføl-geenheder, der i samarbejde med sundhedsprofessionelle i hele landet kan indsamle viden, udvikle nye metoder og medvirke til, at disse implementeres i sundhedsvæsenet i hele lan-det. 

Tidlig diagnose 

Jo tidligere i sygdomsforløbet en kræftsygdom behandles, jo større er sandsynligheden for, at behandlingen lykkedes. Derfor er det vigtigt at få beskrevet effektive måder til at få rele-vant tidlig henvendelse til egen læge, effektive undersøgelsesmetoder hos egen læge, og mere effektive metoder, der kan øge sikkerheden i den diagnostiske proces på hospitalerne.

Unge forskere

Der er unge danske kræftforskere, der har et stort potentiale som fremtidens forskningsledere. Der skal derfor afsættes penge til, at tre til fem unge kræftforskere får mulighed for at opbygge en forskningsgruppe, inden for blandt andet eksperimentel og klinisk kræftbehandling. 

Tidlig ”Breaking News”

Når der holdes store internationale forskningsmøder på kræftområdet, kommer der ofte ”Breaking News”, der belyser nye behandlingsmetoder eller indsatser, der tilsyneladende har haft stor betydning for patienterne i den pågældende undersøgelse/det pågældende projekt. Hvis der ikke er tale om ny medicin, går der typisk lang tid, inden sådanne nye tilbud afprøves herhjemme. 

Derfor afsættes der penge til hurtigt at efterprøve, om sådanne betydelige, positive resulta-ter kan genfindes i en dansk sammenhæng. 

Flere kræftpatienter skal have mulighed for at dø i eget hjem, hvis de ønsker det (hjemmedød)

De fleste alvorligt syge kræftpatienter (og døende patienter) ønsker at være mest muligt i eget hjem og at dø hjemme. Men det er kun hver fjerde, der får dette ønske opfyldt. 

Der er behov for projekter, der kan vise, hvordan den lindrende indsats i eget hjem bliver bedst mulig, så man kan imødekomme patienternes ønsker. En tryg sidste tid i eget hjem for kræftpatienter kræver nemlig et tæt og godt samspil mellem sygehus, egen læge, hjemme-sygepleje og det palliative team. 

Fælles beslutningstagning 

Patienter og de pårørende skal i endnu højere grad med på råd. Og patienten skal sammen med den patientansvarlige læge være med til at træffe beslutning om den rette behandling.

Flere undersøgelser viser nemlig, at patienterne ville have valgt anderledes, hvis de var bed-re informeret om fordele og ulemper – virkninger og bivirkninger – af forskellige beslutnin-ger.

Støt via SMS

SMS KNÆK til 1422

og støt med 150 kr.

Støt via MobilePay

Send et valgfrit beløb til

1234

og støt Knæk Cancer

Del denne side